Wandelletsels

Eerste Hulp bij wandelletsels


Deze module is bedoeld voor eerstehulpverleners die assisteren bij wandelevenementen en voor eerstehulpverleners, die als wandelaars meer willen weten over de specifieke ongevallen die voorkomen bij deze groep.


De volgende competenties komen aan bod:


•    het verlenen van eerste hulp aan een slachtoffer met blaren ten gevolge van wrijving of druk

•    het geven van algemene preventieve aanbevelingen/adviezen met betrekking tot wandelen.


3 mogelijkheden:


Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst maken de deelnemers kennis met de eerste hulp bij wandelletsels. Naast een aantal eerste hulp tips krijgen de deelnemers ook een aantal preventie tips.


Training eerste hulp bij wandelletsels

Ook niet gecertificeerde/gediplomeerde eerstehulpverleners, zoals begeleiders van wandelteams of sportmasseurs, komen in hun (vrijwilligers)werk situaties tegen waarin ze gevraagd worden om blaren af te plakken. De Training Eerste Hulp bij

wandelletsels richt zich op deze groepen. Naast de uitgebreide blaarbehandeling komen ook een aantal veel voorkomende

eerstehulpsituaties aan bod.


Aantekening eerste Hulp bij wandelletsels

Eerstehulpverleners met een geldig diploma uitgebreide eerste hulp van het Rode Kruis of een EHBO diploma van het Oranje Kruis die worden ingezet in de hulpverlening bij lange afstand wandelevenementen kunnen de module Aantekening Eerste Hulp bij wandelletsels volgen. Deze module is gericht op het uitbreiden van de competenties van deze hulpverleners.


De cursussen worden conform de richtlijnen van het Rode Kruis gegeven en wordt afgesloten met een examen en diploma van het Rode Kruis.


Standaard bieden wij de Training eerste hulpbij wandelletsels aan. Op aanvraag verzorgen wij ook graag de informatiebijeenkomst of de Aantekening eerste hulp bij wandelltsels.


Slouwerhof Academy                                     AGB-code: 41413344                          Algemene voorwaarden

De Parse 2                                                   KVK: 54566363                                   Privacy

8491 PJ  Akkrum                                           IBAN: NL59RABO 0127577467            Klachtenregeling

0651058100                                                  BIC:  RABONL2U                                Copyright

www.slouwerhof.n                                                                                                    Links

bijscholing@slouwerhof.nl                                                                                        Overnachten