Klachtenregeling

Klachtenregeling

 

Klachtenregeling

 

Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Wanneer de opdrachtgever een klacht heeft c.q. wanneer de opdrachtgever een klacht ontvangen heeft van een deelnemer, zal hij (opdrachtgever) Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg hiervan schriftelijk op de hoogte brengen middels de klachtenprocedure – beschreven op de website van Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg dan wel op te vragen per e-mail – binnen één (1) week na kennisname daarvan op de hoogte brengen, zulks met een specifieke omschrijving van de klacht(en). Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg zal – voor zover zulks redelijkerwijs van haar gevergd kan worden en zulks binnen haar mogelijkheden ligt - de desbetreffende klacht zo spoedig en in samenspraak met de opdrachtgever oplossen. Eventuele klachten schorten de betalingsverplichting(en) van opdrachtgever niet op.

 

De opdrachtgever en/of deelnemer kan een klacht schriftelijk indienen, op navolgende adres:

 

Slouwerhof – Bijscholing in de Zorg

T.a.v. Klachtenfunctionaris

de Parse 2

8491PJ Akkrum

Slouwerhof - Bijscholing in de Zorg AGB-code: 41413344 Algemene voorwaarden

De Parse 2-i KvK: 54566363 Privacy

8491 PJ Akkrum IBAN: NL59RABO 0127577467 Klachtenregeling

0651058100 BIC: RABONL2U Copyright

www.slouwerhof.nl

bijscholing@slouwerhof.nl