Spoedcursus BIG herregistratie verpleegkundigen

Spoedcursus BIG Herregistratie voor verpleegkundigen

Sinds het Coronavirus bieden wij een aangepast traject voor de BIG cursus zodat deze altijd door kan blijven gaan, want verpleegkundigen zijn hard nodig in deze tijd! We blijven de cursus aanbieden in kleine groepjes van maximaal 8 personen. Doordat wij gebruik maken van een hybride leslokaal kan je ervoor kiezen fysiek aanwezig te zijn of thuis de lessen klasikaal bij te wonen. De cursus is dus ook geschikt voor mensen die niet (ver) willen reizen, contacten vermijden of bijvoorbeeld ziek zijn of thuis in quarantaine zitten. Laat je dus nergens door tegenhouden en schrijf je nu in zodat ook jij je weer kunt inzetten voor ons prachtige beroep!

Cursus BIG Herregistratie verpleegkundigen in 10 dagen

Voldoe je als verpleegkundige niet aan de werkervaringseis voor de herregistratie wet BIG en wil je weer aan de slag als verpleegkundige? Volg dan bij ons de cursus Herregistratie BIG verpleegkundige om je voor te bereiden op het centraal landelijk examen. Dit examen kan je aansluitend op de cursus bij ons op locatie afleggen. Na het behalen van dit examen heb je als verpleegkundige je bevoegdheid terug en kun je weer volop aan de slag, er is werk in overvloed!


Wij helpen je slagingskans te vergroten, 100% van ons cursisten is geslaagd !

Sinds 2017 hebben wij een flink aantal verpleegkundigen mogen begeleiden, deze cursisten hebben een slagingspercentage van 100%. Ons gedreven en ervaren docenten uit alle branches van de zorg, helpen ook jou graag om de cursus en het examen dat daar perfect op aansluit met succes af te ronden.


In 1 week, bestaan de uit 5 aaneengesloten cursusdagen stomen wij je klaar voor de theorie van het centraal landelijk BIG examen

Gedurende de cursus volg je in 5 dagen deze bijscholing kennis ter voorbereiding op het centraal landelijk theorie examen Herregistratie BIG verpleegkundige.

Mocht je de cursus liever in 6 weken volgen met 1 lesdag per week, klik dar HIER om naar ons reguliere aanbod te gaan.


Naast dit theorie examen Kennis, zijn er nog twee examenonderdelen.

In examenonderdeel 2 worden je verpleegtechnische vaardigheden getoetst en examenonderdeel 3 richt zich op klinisch redeneren tijdens een examengesprek.

Deze laatste twee cursussen kan je ook bij ons volgen. In 2 keer 2 aaneengesloten dagen kom je bij ons op locatie en stomen we je klaar voor het examen.

De examens worden, deels bij ons op locatie, afgenomen door Consortium beroepsonderwijs.


Examenonderdeel 1. Kennis

In 5 klassikale of online bijeenkomsten behandelen we de theorie en gaan we hier praktisch mee aan de slag. Voor elke bijeenkomst bereid je je thuis voor door middel van e-learning en stuur je opdrachten in via het online leerportaal. Je volgt de lessen klassikaal bij ons op locatie of via een live verbinden vanuit huis. De cursus sluit perfect aan op het landelijk examen. Zodra je dit examen en examenonderdeel 2 hebt gehaald kan je verder met de voorbereiding van het laatste onderdeel. Het kennisexamen bestaat uit 60 meerkeuzevragen en doe je thuis via een online verbinding met Consortium.


Examenonderdeel 2. Verpleegkundige vaardigheden

Gedurende 2 bijeenkomsten kom je naar ons skillslab, deze dagen zijn volledig gericht op het praktisch oefenen zodat je (weer) vingervlug bent met het uitvoeren van onderstaande verpleegtechnische vaardigheden.

- Blaaskatheterisatie vrouw, verblijfskatheter

- Blaaskatheterisatie vrouw, eenmalig

- Blaaskatheterisatie man, verblijfskatheter

- Blaaskatheterisatie man, eenmalig

- Medicijnspuit klaarmaken

- Intramusculair injecteren 

- Subcutaan injecteren - loodrecht techniek

- Subcutaan injecteren - huidplooitechniek

- Subcutaan injecteren - loodrechte huidplooitechniek

- Subcutane canule inbrengen

- neusmaagsonde inbrengen

- perifere infuuscanule inbrengen

Aan het eind van de cursus voer je, precies zoals op het examen, twee verpleegtechnische vaardigheden uit met een daarbij passende rekenopdracht.

Het examen verpleegtechnische vaardigheden kan je aansluitend op deze tweedaagse cursus bij ons op locatie afleggen en wordt afgenomen door Consortium. Zodra je dit examen en examenonderdeel 1 hebt gehaald kan je verder met de voorbereiding van het laatste onderdeel.


Examenonderdeel 3. Klinisch redeneren met oefen-examens

Tijdens deze 2 bijeenkomsten ga je het klinisch redeneren oefenen aan de hand van casussen. Gaandeweg breiden we de casuïstiek uit tot je het klinisch redeneren goed tot uiting kan brengen in het Examengesprek Klinisch Redeneren. Een gedegen examentraing ter voorbereiding op het het landelijk examen. Tijdens deze twee cursusdagen gebruiken we casussen en de werkwijze zoals dit ook tijdens het examen gaat, dus ook wanneer je het klinisch redeneren al in de vingers hebt, is het een fijne voorbereiding als oefenexamen.


Oefenen, heel veel oefenen en met elkaar tot de beste resultaten komen is bij  examenondeel 2 en 3 het motto. Examenonderdeel 2 kan je bij ons op locatie afleggen, je staat dus niet voor verassingen wat betreft locatie, materialen etc., wel zo gemakkelijk en het geeft rust.


Duur van de bijscholing

De lestijden zijn steeds van 9.00 tot 15.30 uur. De cursus bestaat in totaal uit 9 bijeenkomsten en 1 online bijeenkomst ter voorbereiding op de cursus. Je krijgt 6 dagen theorie achter elkaar aan, in 1 week, van maandag tot en met vrijdag. 

Voor de onderdelen verpleegtechnische vaardigheden en klinisch redeneren kom je voor beide cursussen op 2 achtereenvolgende dagen bij ons op locatie. Kom je van ver, dan zijn er volop mogelijkheden in de buurt te overnachten.


Na aanmelding ontvang je de inloggegevens voor het online leerportaal en de e-learning. Hier kan je de thuisopdrachten voor elke cursusdag online doornemen, uitwerken en uploaden en de e-learning maken, ter voorbereiding op de volgende cursusdag. In totaal kan je rekenen op ongeveer 1,5 a 2 uur thuisstudie per dag.


Ga je bij ons van start, dan ga je een intensief, maar lonend traject in !

Het traject is intensief en er wordt best wat van je gevraagd. Wij begeleiden je waar we maar kunnen om je te helpen de examens succesvol af te sluiten. Wij zijn allemaal (specialistisch) verpleegkundige en/of docent verpleegkunde en tevens allemaal werkzaam als verpleegkundige in alle branches van de zorg.


Kleine groepen

Wij hanteren een groepsgrootte van maximaal 8 cursisten.

Door deze kleine groepen krijg jij als cursist volop aandacht en tijd om alle facetten van de verpleegkundige kerntaken flink op te frissen en weer eigen te maken zodat je goed voorbereidt de examens in gaat. Bovendien beschikken wij over 3 ruime skillslabs waardoor we altijd voldoende afstand van elkaar kunnen houden. In ons hybride leslokaal kun je de theorielessen fysiek of online bijwonen, maar net wat je voorkeur heeft.


Kosten

De complete 10-daagse cursus kost in totaal 1800 euro (vrijgesteld van btw). Dit bedrag is exclusief het landelijk examen van 395 euro en inclusief alle lesmateriaal, oefentoetsen, portfolio-map, online leeromgeving van de Slouwerhof Academy, e-learning, slagingsgarantie, koffie, thee, lunch en certificaat.

De cursus bestaat uit 3 delen die los van elkaar te volgen zijn. Je kan er dus voor kiezen of je 1, 2 of alle drie onderdelen wilt volgen.
De 5-daagse theoriecursus ter voorbereiding op het kennisexamen kost 900 euro

De 2-daagse cursus verpleegtechnische vaardigheden & verpleegkundig rekenen kost 550 euro.
De 2-daagse cursus klinisch redeneren kost 350 euro.


De cursussen zijn vrijgesteld van btw.


Toetsen, certificering en accreditatie V&VN

Zodra je het eerste en tweede examenonderdeel, dus de theoretische kennistoets en de verpleegtechnische vaardigheden, met een voldoende hebt afgesloten, kan je je aanmelden voor het afsluitende examen; het examengesprek klinisch redeneren.

Het theorie-examen doe je online.

Het examenonderdeel verpleegkundige vaardigheden bestaat uit een combinatie van twee verpleegtechnische vaardigheden met rekenopdracht.

Aansluitend aan de cursus verpleegtechnische vaardigheden, leg je bij ons op locatie het centraal landelijke examen af. Uiteraard is het ook mogelijk te kiezen voor een andere examenlocatie in het land.

De volgorde van deze twee examens bepaal jezelf. Zodra je beide met een voldoende hebt afgesloten kan je je aanmelden voor het afsluitende examenonderdeel; het klinisch redeneren, dat precies zo gaat als wij oefenen tijdens de cursus.


Na het goed doorlopen van de cursus ontvang je van ons een certificaat van de Slouwerhof Academy, dit certificaat staat los van het landelijk examen.


Slagingsgarantie

Wanneer je niet slaagt, dan kan je gratis gebruik maken van ons slagingsgarantie. In overleg met de gezakte kandidaat, plannen we een dag in of sluit je aan bij een nieuwe groep om nog eens flink bij te spijkeren, net zo lang tot ook jij slaagt.


Deze cursus is geaccrediteerd door V&VN met 80 accreditatiepunten. Wanneer je ingeschreven staat in het kwaliteitsregister van V&VN, schrijven wij je accreditatiepunten bij in het kwaliteitsregister V&VN.

Cursusduur totale 10-daagse cursus

80 uren klassikaal of gedeeltelijk online


5 daagse spoedcursus Kennis

40 uren hybride klassikaal les bij ons op locatie of vanuit huis, spoedcursus in 1 week van maandag tot en met vrijdag van elk 6 uur plus een half uur lunchpauze.

2 daagse deelcursus verpleegkundige vaardigheden, medisch rekenen

16 uren klassikaal, verdeelt over 2 dagen;

1 keer per week op een vaste dag in de week

of 2 dagen achter elkaar.

Elke dag 6 uur plus een half uur lunchpauze en 2 uur thuisstudie.


2 daagse deelcursus klinisch redeneren met oefenexamens.


16 uren klassikaal, verdeelt over 2 dagen;

1 keer per week op een vaste dag in de week

of 2 dagen achter elkaar.

Elke dag 6 uur plus een half uur lunchpauze en 2 uur thuisstudie.


Thuisstudie


ongeveer 2 uur per dag gedurende de cursus

Lesmateriaal

Lesmateriaal en e-learning

Portfolio-map en opdrachten

Online leerportaal van de Slouwerhof Academy en thuisopdrachten


Lestijden


9.00 - 15.30 uur


Doelgroep en niveau

Verpleegkundigen niveau 4, 5 en 6 met een verlopen BIG registratie en verpleegkundigen die niet voldoen aan de uren-eis.


Groepsgrootte


Minimaal 2 en maximaal 8 cursisten


Kosten volledige cursus

1800 euro (vrijgesteld van btw)


5-daagse spoedcursus kennis

900 euro (vrijgesteld van btw)

2 daagse deelcursus verpleegkundige vaardigheden, medisch rekenen

550 euro (vrijgesteld van btw)
2 daagse deelcursus klinisch redeneren

350 euro (vrijgesteld van btw)


Cursuslocatie


de Parse 2

8491 PJ  Akkrum

Accreditatie punten

De cursus is geaccrediteerd door V&VN met 80 accreditatiepunten in het kwaliteitsregister


Eerstvolgende cursusdata:

Kennis, 5-daagse spoedcursus klassikaal of online:


15 februari online bijeenkomst ter voorbereiding op de cursus

maandag 27 februari

dinsdag 28 februari

woensdag 1 maart

donderdag 2 maart

vrijdag 3 maart

---------------------------------------------------------------------------

5 april online bijeenkomst ter voorbereiding op de cursus

maandag 17 april

dinsdag 18 april

woensdag 19 april

donderdag 20 april

vrijdag 21 april


Theorie-examens Kennis worden online afgenomen


Vaardigheden, inclusief medisch rekenen, 2 dagen:

op 6 en 7 januari 2023 op een vrijdag en zaterdag

op 3 en 4 februari op een vrijdag en zaterdag

op 3 en 4 maart op een vrijdag en zaterdag

op 31 maart en 1 april op een vrijdag en zaterdag

op 28 en 29 april op een vrijdag en zaterdag

op 2 en 3 juni op een vrijdag en zaterdag

op 23 en 24 juni op een vrijdag en zaterdag

op 14 en 15 juli op een vrijdag en zaterdag

De praktijkexamens verpleegkundige vaardigheden worden bij ons op locatie afgenomen op:

   9 januari 2023

  6 februari 2023

  6 maart 2023

  3 april 2023

  1 mei 2023

  5 juni 2023

 26 juni 2023

 29 juli 2023


Klinisch redeneren, inclusief examengesprekken oefenen

2 dagen:

op 17 en 18 maart op een vrijdag en zaterdag

op 14 en 15 april op een vrijdag en zaterdag

op 19 en 20 mei op een vrijdag en zaterdag

op 16 en 17 juni op een vrijdag en zaterdag

op 7 en 8 juli op een vrijdag en zaterdag

Het Examengesprek klinisch redeneren wordt online afgenomen.


Examendata verpleegkundige vaardigheden bij ons op locatie in Akkrum:

week 2 :    9 januari 2023

week 6 :    6 februari 2023

week 10 :   6 maart 2023

week 14 :   3 april 2023

week 18 :   1 mei 2023

week 23 :  5 juni 2023

week 26 :  26 juni 2023

week 29 : 27 juli 2023


Aanmelden

 
Klassikaal op locatie
Klassikaal online via een live verbinding
Geen voorkeur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nee
 
 
 
Ja
Nee
 
 
Ja, ik stem er uitdrukkelijk mee in dat zodra ik toegang hebt gekregen tot de online leeromgeving, ik afstand doe van het recht op ontbinding.
 
Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden
 
 

Voor al onze cursussen hanteren wij de volgende algemene voorwaarden:

https://slouwerhof.nl/contactinformatie/algemene-voorwaarden


Met het aanmelden voor de cursus stem je er uitdrukkelijk mee in dat, zodra je toegang hebt gekregen tot de online leeromgeving, je afstand doet van het recht op ontbinding. Ook wanneer dit binnen de ontbindingstermijn valt.