Copyright

Copyright


De rechten van alle getoonde of gebruikte leermiddelen en methoden berusten exclusief bij Slouwerhof Academy.
Zonder toestemming mogen uitgereikte leermiddelen niet worden vermenigvuldigd, van naam veranderd of van inhoud vervreemd of gebruikt worden voor leerdoeleinden of commercieel worden uitgebaat.
Leermiddelen mogen gebruikt worden door deelnemers als naslag werk voor eigen gebruik maar niet ter beschikking worden gesteld aan derden.