UWV Scholingspartner

Wij zijn scholingspartner van het UWV

Slouwerhof Academy is scholingspartner van het UWV. Het UWV helpt werkzoekenden bij het vinden van werk. In het kader van de re-integratie­bevorderende taak van het UWV -werken aan per­spec­tief-  heeft het UWV met ons een overeen­komst gesloten voor de uitvoering van scholin­gen en/of functie­gerichte vaardigheids­trainingen.Ben je klant bij het UWV, dan kom je mogelijk in aanmer­king voor een re-integratie budget voor (bij)scho­ling bij de Slouwerhof Academy. We adviseren je om hiervoor contact op te nemen met je contactpersoon/coach. Je kunt daarbij aangeven dat wij onder de naam ‘Slouwerhof Academy.‘ als opleider geregistreerd staat in het systeem van het UWV.