Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

 1. Inschrijving vindt uitsluitend plaats na schriftelijk ontvangst van de volledige benodigde informatie; volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geboorteplaats en indien van toepassing uw BIG nummer en/of V&VN nummer.

 2. Door in te schrijven verklaart je je akkoord met deze inschrijvingsvoorwaarden. Tevens verklaar je te voldoen aan de vooropleidingseisen die voor het volgen van de cursus of voor deelname aan het examen gewenst of noodzakelijk zijn.

 3. Bij inschrijving van een minderjarige moet hiervoor schriftelijk en ondertekend toestemming worden gegeven door ouder(s), voogd(en) of verzorger(s).

 4. Cursisten worden geplaatst op volgorde van binnenkomst. Als het maximale aantal deelnemers wordt overschreden, nemen wij contact met je op en kan je in een ander groep of op een wachtlijst worden geplaatst.

 5. Cursussen gaan uitsluitend door bij voldoende deelname. Als de cursus niet doorgaat stellen wij je hiervan uiterlijk drie werkdagen voor de eerste les op de hoogte. Bij annulering door Slouwerhof Academy ben je geen kosten verschuldigd. Je kunt ook geen aanspraak maken op een vergoeding van geleden schade, hoe ook genaamd.

 6. Annulering door jezelf kan uitsluitend schriftelijk, hier zijn vanaf 2 weken na inschrijving altijd administratiekosten van 35 euro aan verbonden.
  Annuleren is tot een maand voor aanvang van de eerste cursusdag kosteloos, je betaalt alleen 35 euro administratiekosten.
  Tot 2 weken van tevoren betaal je 50% van je cursusgeld en 35 euro administratiekosten.
  Bij annulering na dit tijdstip is 100% van de cursusprijs verschuldigd en 35 euro administratiekosten.

 7. Na aanschaf van een online cursus vervalt het herroepingsrecht zodra de cursus wordt gestart. De aankoop van de online cursus kan dan dus niet meer ongedaan worden gemaakt.

 8. Wanneer je besluit om de cursus waarvoor je je hebt opgegeven te verplaatsen naar een andere datum (of data) dan betaal je hiervoor altijd 35 euro administratiekosten.

 9. Als je een les of gedurende een bepaalde tijd de lessen niet volgt, heeft dat geen recht op restitutie. Bij zeer bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld overlijden of ernstige ziekte, kan gedeeltelijke terugbetaling van gelden plaats vinden. Dit is ter beoordeling van de Slouwerhof.

 10. Slouwerhof Academy stuurt je via de e-mail een factuur, wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de datum dat de factuur verstuurd is.

 11. Je blijft ten allen tijde betalingsplichtig. Bij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan je betalingsverplichtingen kunnen wij je de toegang tot de cursus ontzeggen totdat de achterstallige betaling is voldaan. Ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. Voldoe je daarna nog steeds niet aan je betalingsverplichtingen, dan kunnen wij eenzijdig de cursusovereenkomst beëindigen. Behalve achterstallige bedragen brengen wij ook eventuele incasso- en bijkomende kosten in rekening.
 12. Als er een verandering in je persoonlijke omstandigheden of werksituatie optreedt die van invloed kan zijn op het verloop van de cursus of je deelname hieraan, dan dien je dit direct schriftelijk aan ons door te geven. Alle gevolgen, van welke aard dan ook, ontstaan door niet–tijdig doorgeven, zijn voor je eigen rekening.

 13. Bestelde en/of aangeschafte boeken en leermiddelen kunnen wij niet terug nemen.

 14. Bij verhindering van de docent zullen wij voor een vervangende docent zorgen, behoudens overmacht.

 15. De docent verbindt zich de cursus naar beste weten en met de vereiste aandacht en zorgvuldigheid uit te voeren. Hij/zij sluit voor het overige ten aanzien van de cursisten iedere aansprakelijkheid uit voor schade die buiten zijn/haar schuld of risicosfeer ontstaan.

 16. Wij behouden ons het recht voor prijzen van nieuw te starten cursussen te verhogen als de prijsontwikkeling daartoe aanleiding geeft.

          Contactgegevens

          Slouwerhof Academy
          Bijscholing in de Zorg, EHBO en BHV

          p/a de Parse 2

          8491PJ Akkrum

          bijscholing@slouwerhof.nl

          Telefoon: 0651058100